RELLEU DE RESPONSABILITAT

La pàgina web de laotracaradelainsulina.com conté informació general sobre salut i sense garanties de cap tipus, ja siguin expresses o implícites. Les informacions ofertes en aquesta pàgina web no constitueixen consells mèdics, recomanacions sanitàries o assessorament mèdic de cap tipus, i mai no han de ser tractades com a tals.

Per a consultes o assessorament mèdic de qualsevol tipus, ha de visitar a un professional sanitari degudament qualificat. En cap cas ha de prendre la informació continguda a laotracaradelainsulina.com com a alternativa al consell del seu metge o altre professional sanitari.

Laotracaradelainsulina.com no es responsabilitza per la utilització indeguda de la informació que s’obtingui a través d’aquesta pàgina web.

SOBRE PRODUCTES O SERVEIS DE TERCERS:

Laotracaradelainsulina.com no recomana ni dóna suport a cap prova específica, medicaments, dispositius, productes, serveis, metges o institucions que puguin ser esmentats o referits en aquesta pàgina web.

Cap de les empreses, laboratoris o institucions que proveeixen els productes o serveis als quals es pugui fer referència influeixen en el contingut de laotracaradelainsulina.com, així com cap de les referències fetes en aquesta pàgina web implica o expressa aprovació de productes o serveis d’aquestes empreses, laboratoris o institucions.

DESCÀRREC DE RESPONSABILITAT MÈDICA:

Com a condició expressa de l’ús d’aquesta pàgina web, ha d’acceptar els següents termes.

Si no accepta algun, li preguem que no utilitzi aquesta pàgina web. El seu ús de laotracaradelainsulina.com així com qualsevol tipus de participació de la informació o les activitats esmentades en aquesta pàgina web, impliquen la seva acceptació i submissió legal a aquests termes:

  1. El contingut de laotracaradelainsulina.com no substitueix el consell ni cura mèdica professional (directe o substitut), ni el diagnòstic ofert per un professional sanitari degudament qualificat. Cap tipus d’informació o contingut proporcionat a la nostra pàgina web hauria de ser utilitzat sense l’autorització o la supervisió d’un metge o un altre professional de la salut qualificat. La informació de laotracaradelainsulina.com no pretén oferir ni consell mèdic, ni altre tipus de consell o assessorament, a cap persona o empresa, i mai no s’ha de considerar d’aquesta manera. A laotracaradelainsulina.com no som professionals sanitaris i res de la nostra pàgina web s’hauria d’interpretar com si així fos.
  2. Els productes i les afirmacions d’aquesta pàgina web no han estat avaluats per la Food and Drug Administration (FDA) dels Estats Units, ni per altres organismes oficials, i no estan destinats a diagnosticar, tractar, guarir o prevenir malalties. La informació continguda en aquesta pàgina web és només per a fins informatius i no pretén substituir els consells del seu metge o un altre professional de la salut o qualsevol informació continguda en l’etiqueta o embalatge de qualsevol producte.
  3. Ha de consultar amb un professional mèdic o de la salut abans de començar qualsevol programa de dieta, exercici o de suplements, abans de prendre qualsevol medicament o suplement alimentari, o si té o sospita que pot tenir un problema de salut.
  4. Cada persona és diferent i la seva manera de reaccionar a un determinat producte pot ser significativament diferent de la d’altres persones.
  5. Ha de consultar al seu metge o professional de la salut pel que fa a qualsevol interacció adversa entre medicaments i suplements nutricionals.
  6. L’ús de la informació continguda a laotracaradelainsulina.com o la participació en les activitats que esmenta pot comportar un risc associat per a persones en males condicions de salut o amb condicions mentals o físiques preexistents. A causa de l’existència d’aquests riscos, no ha d’utilitzar la informació o participar en les activitats si és el seu cas o el de tercers. Si decideix assumir aquests riscos, ho fa per la seva pròpia i lliure voluntat.
  7. S’estima que els fets i la informació són precisos en el moment en què es publiquen a laotracaradelainsulina.com. Tota la informació proveïda en aquesta pàgina web persegueix només propòsits informatius. Els productes i serveis oferts en laotracaradelainsulina.com només s’ofereixen en jurisdiccions on puguin ser legalment oferts. La informació proveïda en aquesta pàgina web no es exhaustiva, es limita a la informació disponible, i aquesta informació no hauria de ser considera exhaustiva.
  8. En utilitzar lliurement aquesta pàgina web, accedeix a alliberar de qualsevol responsabilitat a laotracaradelainsulina.com, així com a propietaris, administradors, membres, agents, empleats, autors o col·laboradors, de reclamacions per danys o injúries, incloent demandes legals i els seus costos, incorregudes per vostè o causades a tercers per vostè, que es desprenguin de l’ús indegut de la informació continguda en aquesta pàgina web, a excepció únicament de reclamacions per negligència greu o greuges intencionals.
  9. Els testimonis, els casos d’estudi i els exemples continguts a laotracaradelainsulina.com són resultats no verificats, enviats per usuaris, i podrien no ser reflex de l’experiència típica de l’usuari comprador, podrien no aplicar-se a la persona mitjana, i no garanteixen que qualsevol persona arribarà a resultats similars o idèntics. Si publiquem resultats típics basats en la informació oferta pel fabricant o per una altra font tercera fiable, vostè ha d’actuar amb responsabilitat i no prendre tals resultats com un valor nominal. Laotracaradelainsulina.com no és responsable de cap error o omissió en la informació dels resultats típics que hagi ofert el fabricant o un altre tercer fiable. Si un producte o servei és nou, ha de comprendre que potser encara no hagi estat disponible per a la seva compra o el seu ús per temps suficient com per a oferir un historial de resultats precís.